En strategisk workshop hvor du sætter din markedsføring i spil
og anskuer din virksomheds potentiale fra nye vinkler.
For mere information kontakt os på Courage Design.

Copyright 2010  Courage Design